Nový lék na nejnebezpečnější formu tuberkulózy

Dějiny tuberkulózy, která se označuje také jako souchotiny, výstražným způsobem odráží hlavně diskuse a vývoj medicíny při přechodu od starých tradic k přírodovědně orientované moderní medicíně. Zdrojem nákazy je nejčastěji nemocný člověk, který vykašlává mykobakterie.

Není výjimkou ani přenos infekce z ptáků (zejména holubů), koček nebo jiných zvířat, tak z ovzduší. Na celém světě umírají ročně na následky tuberkulózy 3 miliony lidí. Špatná situace týkající se výživy, nízké sociální poměry a oslabený imunitní systém podmiňují infekci a onemocnění.

Kvůli značné hustotě obyvatel ve městech současné průmyslové revoluce, hrála tuberkulóza velkou roli při úmrtnosti lidí, hlavně v posledním století a prvních desetiletích tohoto století. V zemích Třetího světa hraje tuberkulóza stále velkou roli při úmrtnosti obyvatelstva. Kromě toho je v posledních letech patrný dramatický vzestup hlavně v zemích bývalého Sovětského svazu. Mimořádně špatná situace je zejména ve věznicích této země.

Příznaky tuberkulózy

Mykobakterie vstupují do organismu dýchacími cestami. Rozmnoží se, vyvolají zánětlivou reakci a vznik zánětlivého ložiska v plicích. Šíří se dál, do lymfatických uzlin a do krve. Takové primárně ložiska se mohou vyhojit nebo perzistovat v organismu a po určitém čase vyvolají postprimární tuberkulózu. Protože je symptomatika tuberkulózy přece jen spíše necharakteristických, přičemž v 10% případů neexistují žádné potíže, jsou chybné diagnózy relativně časté.

Příznaky tuberkulózy únava, malátnost, zvýšená teplota, pocení, zejména během spánku, nechutenství a kašel. Vykašlávání sputa nejprve hnisavé – hlenového, později vykašlávání červeného sputa nebo krve. Mohou se objevit bodavé bolesti za hrudní kostí, pod lopatkami a mezi lopatkami. Kromě plic mohou být postiženy i jiné orgány a tkáně, např. mozek, kosti a klouby, močový-pohlavní systém, trávicí systém, kůže a jiné.

Klasická léčba tuberkulózy ve třech režimech

  • Krátkodobý režim – v první fázi se podává isoniazid, rifampicin, pyrazinamid coby součást nebo isoniazid, rifampicin, pyrazinamid coby součást, streptomycin během dvou měsíců. Dále se pokračuje v léčbě isoniazidem a rifampicinem. Celková délka léčby je 4 – 6 měsíců.
  • Zkrácený režim – je indikován při alergii na rifampicin, když se nemůže tento lék podávat po celou dobu léčby. Léčba trvá 7 – 9 měsíců.
  • Dvanáctiměsíční režim – pokud nelze vůbec podávat rifampicin. Podávají se pouze kombinace ostatních antituberkulotik.

Úspěšnost očkování se prověřuje 3 měsíce po ochranném BCG očkování také pomocí tuberkulinového testu. U více než 90% očkovaných osob je třeba počítat s pozitivním testem, který se o 3-5 let postupně stává negativním. Ochrana očkováním dosažená prostřednictvím očkování BCG však vydrží po celý život.

Svět má nový lék na TBC (delamanid)

Ovšem mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace Lékaři bez hranic (MSF) je znepokojena vysokou cenou, za kterou bude dostupný nový lék proti tuberkulóze, nazvaný delamanid. Více než dva roky poté, co byl delamanid schválen, ho na celém světě dostalo jen 180 lidí. Japonská farmaceutická společnost Otsuka ho chce poskytnout některým rozvojovým zemím, za cenu 1.700 amerických dolarů za léčebnou kúru.

Co je delamanid?

Delamanid je jeden ze dvou nových léků proti tuberkulóze, které se objevily za poslední půlstoletí. Je účinný v léčbě nejnebezpečnějších forem tuberkulózy, rezistentních vůči mnoha dalším lékům. Aby byla léčba rezistentní tuberkulózy (DR-TB) efektivní, musí se delamanid užívat s několika dalšími léky.

Ony samy (bez delamanidu) přitom stojí 1.000 až 4.500 amerických dolarů za léčebnou kúru, pokud mluvíme o nejnižších cenách pro rozvojové země. Odhaduje se, že až dvěma třetinám z téměř půl milionu lidí, kteří každoročně onemocní na rezistentní tuberkulózu, by mohl delamanid prospět.

0.0
Sending
Uživatelské hodnocení: 0 (0 hlasů)

Reply